e-mail: info@biokvalita.cz
tel.: +420 774 226 281
(Po – Pá 8.30-17.30)

Právě se nacházíte | E K O drogerie česká » Biologicky rozložitelný plast :)) » BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ (kompostovatelné) plastové tašky, 5ks

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ (kompostovatelné) plastové tašky, 5ks

Kód: P442

Dostupnost: skladem

Cena: 23 Kč

ks

Koupí získáte do Věrnostního programu 1 bodů!

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ (kompostovatelné) plastové tašky, 5ks

Popis

Biologicky rozložiteln� "igelitky" - 5ks

Taky V�s těa�, že něco takov�ho konečně existuje? N�s velmi.

Vyr�b� je česk� firma HBAbio, objednat si je můžete po min. 5ks (1ks/4,60-Kč)

Kompostovateln� taaky jsou prim�rně určeny k vložen� do odpadkov�ho koae na bioodpad (slupky, skoř�pky, nať ze zeleniny a dala� drobn� zahradn� a kuchyňsk� odpad), ale

- lze je ale použ�t i pro�přenos�zbož� z obchodu.
- v�borně se uplatn� i k uchov�v�n� pečiva, zeleniny a dala�ch potravin.
- taaky mohou b�t využity i pro sběr směsn�ho odpadu či jinak jako bežn� "igelitky".

Z�kladn� v�hodou kompostovateln� taaky je, že ji lze v such�m prostřed� skladovat, přičemž pokud se dostane do prostřed�, kde jsou př�tomny aerobn� bakterie a vlhkost, "ZMIZ�" (biodegraduje).

KOMPOSTOVATELN� BIODEGRADABILN� PLASTY
Kompostovateln� plasty patř� do skupiny biodegradabiln�ch plastů (BDP). Jejich materi�lov� vlastnosti mus� splňovat podm�nky biodegradability (kompletn� biologick� rozložitelnosti) podle ČSN EN 13432. Na z�kladě splněn� požadavků uveden� normy jsou využiteln� ke kompostov�n�. HBABio vyr�b� z kompostovateln�ho plastu BIOPLAST.
BIOPLAST je 100% kompostovateln� do 90 dnů, certifikovan� dle EN 13432. Suroviny pro v�robu BIOPLASTU poch�zej� z 99% z př�rodn�ch obnoviteln�ch zdrojů - ze zemědělsk� produkce. Hlavn� složky čin� bramborov� akrob (cca 60%) a PLA (cca 40%).
Tento plast se zpracov�v� do fin�ln�ch produktů obdobn�m způsobem jako konvenčn� plasty. Jedn� se o novou generaci bioplastů z př�rodn�ch materi�lů, kter� si ponech�vaj� sv� vlastnosti v době už�v�n�, avaak při likvidaci kompostov�n�m se kompletně rozkl�daj� a přeměňuj� se na kompost. Tento rozklad je nav�c časově velmi kr�tk� (90 dn� v prostřed� kompostu). Materi�l je� houževnat� a odoln� proti protržen�. Při uskladněn� na such�m m�stě chr�něn�m před slunečn�m z�řen�m a teplotami nad 40�C s�čky nedegraduj� a zachov�vaj� si sv� původn� vlastnosti po dobu až dvou let.
S�čky a taaky se vyr�běj� ze směsi granul�tů BIOPLAST 80% GF_106/02 a 20% GS_2189
Při porovn�v�n� vlivu BDP na životn� prostřed� studie jednoznačně uk�zaly, že z pohledu produkce sklen�kov�ch plynů a �spor energie maj� BDP v�porovnan� se synteticky vyr�běn�mi materi�ly na životn� prostřed� jednoznačně pozitivn� vliv. Způsob likvidace synteticky vyr�běn�ch plastů často vede k jejich spalov�n� či skl�dkov�n�. Při� likvidaci BDP je nav�c potenci�l zisku kompostu či bioplynu.
 

Košík Váš košík Cena celkem: 0 Kč
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.